Bc. Marek Ševčík

fyzioterapeut

  • Dosažené vzdělání
    • Absolvent fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzita v Plzni, obor fyzioterapie (Bc.) 2020
    • Studentka navazujícího magisterského studia v oboru fyzioterapie (2. lékařská fakulta, UK) 2020 – současnost
  • Odborné kurzy
    • DNS Sportovní kurz I, II, III, certifikovaný DNS trenér
    • Yoda institut – Fitness instruktor
Marek Ševčík