Naše fyzioterapie

Fyzioterapie je založena na celostním přístupu k řešení obtíží. Na základě fyzioterapeutem odebrané anamnézy a komplexního vyšetření jsme schopni stanovit příčinu potíží, která může být značně vzdálená pociťovanému místu bolesti.

Porucha části těla, která se může projevovat bolestí, se často nevyskytuje samostatně, ale je současně propojená s dalšími poruchami, které spolu souvisí. Velice často tak dochází k tzv. řetězení obtíží.

Pečlivá funkční diagnostika provedená fyzioterapeutem je klíčem k odhalení nejslabšího článku řetězce, po jehož odstranění se ztrácí bolest i ve vzdálených oblastech, které na první pohled s potížemi nesouvisí.

Tyto funkční poruchy se snažíme odstranit pomocí manuální medicíny, která je založena na principu fyzikálních vlastností měkkých tkání a zákonů biomechaniky lidského těla. Dále využíváme převážně metody vycházející z neurofyziologie a vývojové kineziologie. Ovládáme i vybrané chiropraktické, osteopatické techniky a v neposlední řadě také reflexní techniky.

Naším cílem je, aby se každý jedinec stal aktivním účastníkem své rehabilitace a měl tak možnost svůj zdravotní stav sám přímo ovlivnit. Proto do fyzioterapie zařazujeme i tzv. ergonomii, která se zaměřuje na pohybové chování v běžném denním životě, v zaměstnání, při sportu a dalších aktivitách.

loading

Zarezervujte si svůj termín

Rezervovat termín