Bc. Alžběta Strnadová

fyzioterapeutka

Odjakživa jsem ráda neustále v pohybu a už na gymnáziu jsem přemýšlela o studiu fyzioterapie. V tom nejlepším úmyslu mi má drahá máma toto náročné studium rozmluvila a po maturitě jsem se objevila (zcela jistě nedopatřením :)) na Suchdole ve třídě ekologů. Ale osud si mě zavolal a po roce ekologie a práce v obchodě se sportovním vybavení jsem seděla na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze při studiu Fyzioterapie.

Během tří let studia jsem absolvovala praxe například v Institutu klinické a experimentální medicíny, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Mariánských Lázních a v Centru Paraple.

Ve Fyziobuddy se mimo jiné věnuji i urogynekologické problematice a ženám v těhotenství a po porodu.

Kurzy a semináře, jejichž prvky využívám v terapii, jsou:

  • Kineziotaping
  • Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Rehamyst)
  • Diastáza (Groofy)
  • Rebozo ve fyzioterapii (Groofy)
Alžběta Strnadová